ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

07/05/2561 วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2561 และ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งดใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1

26/04/2561 วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น.
งดใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1 วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. และสามารถใช้ห้องได้ตามปกติในเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีกิจกรรมของคณะ ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดบริการ

02/04/2561 ปิดบริการวันที่่ 6 เม.ย. เนื่องในวันจักรี และวันที่ 12-16 เม.ย.2561 เนื่องในวันสงกรานต์

ปิดบริการ

23/03/2561 30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากร

ปิดบริการ

27/02/2561 ปิดบริการ วันที่ 1 มีนาคม 2561 เนื่องในวันมาฆบูชา

ปิดบริการ

03/01/2561 ปิดบริการ วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และ วันที่ 5 มกราคม 2561
ปิดบริการ วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และ วันที่ 5 มกราคม 2561(ห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1 เปิดตามปกติ) เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 8 มกราคม 2561 ทั้งนี้สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือชั่วคราว บริเวณห้องศึกษาค้นคว้า (Study room) ชั้น1

ปิดบริการ

25/12/2560 ปิดบริการวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น เป็นต้นไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของคณะครุศาสตร์

แจ้งเวลาเปิด/ปิดบริการในช่วงปิดภาคการศึกษา

19/12/2560
ในช่วงปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560-วันที่ 7 มกราคม 2561 จะเปิดให้บริการเวลา 08.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันที่ 30 ธันวาคม 2560- 2 มกราคม 2561 ปิดบริการ

ปิดบริการ

06/12/2560 เนื่องในวันชาติ วันรัฐธรรมนูญ และหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

ปิดบริการ

06/10/2560 ปิดบริการ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560 เนื่องในวันปิยมหาราช ขออภัยในความไม่สะดวก

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429