ปิดบริการ

25/12/2560 ปิดบริการวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น เป็นต้นไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของคณะครุศาสตร์

แจ้งเวลาเปิด/ปิดบริการในช่วงปิดภาคการศึกษา

19/12/2560
ในช่วงปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560-วันที่ 7 มกราคม 2561 จะเปิดให้บริการเวลา 08.00-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันที่ 30 ธันวาคม 2560- 2 มกราคม 2561 ปิดบริการ

ปิดบริการ

06/12/2560 เนื่องในวันชาติ วันรัฐธรรมนูญ และหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

ปิดบริการ

06/10/2560 ปิดบริการ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560 เนื่องในวันปิยมหาราช ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดบริการ

02/10/2560 ปิดบริการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นวันหยุดราชการ

ปิดบริการ

03/08/2560 ปิดบริการ วันที่ 4-14 สิงหาคม 2560 เพื่อสำรวจและปรับปรุงการจัดเรียงหนังสือ (สามารถคืนหนังสือได้ตามปกติที่ตู้ Book Drop ใต้ตึก 3)

ปิดบริการ

14/07/2560 ปิดบริการ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ปิดบริการ

14/07/2560 ปิดบริการวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากประชุมบุคลากร

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด

08/07/2560 การใช้ EndNote & CU E-thesis
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด Facebook Live
การแนะนำการใช้ EndNote & CU E-thesis
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
เวลา 20.00-22.00 น.
ผ่านทาง http://www.facebook.com/lib.edu.chula

พิธีเปิดห้องสมุดดนตรี กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

08/07/2560
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 รองอธิการบดี (รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดดนตรี กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ณ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429