เพียงพ่อ ก็พอเพียง

22/12/2559 ขอเชิญชวนผู้สนใจมาชมหนังสือชุด เพียงพ่อ ก็พอเพียง: The Soul of Siam เล่ม 1-3
ซึ่งเรียบเรียงพระราชประวัติ พระราชปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 นำเสนอในรูปแบบหนังสือป็อบ-อัพ มีความประณีต สวยงาม พร้อมด้วยภาพวาดสีน้ำ 3 มิติ ด้วยเทคนิคพิเศษ เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ หนังสือชุดนี้ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศ GOLD AWARD ประเภทงานประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์ ในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปี 2555 ผู้สนใจสามารถมาชมได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนธันาคม 2559

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429