01/02/2562
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดบริการเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1 เปิดบริการตามปกติ และจะเปิดบริการตามปกติในวันเสาร์ที่ 2 กุุมภาพันธ์ 2562

31/01/2562
เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน วันนี้ (31 มกราคม 2562) ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการปกติค่ะ

15/01/2562
ปิดบริการวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และวันที่ 15-16 มกราคม 2562 เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลกรประจำปี 2562 (ห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1 เปิดตามปกติ) และจะเปิดให้บริการปกติในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

12/12/2561
แจ้งเวลา เปิด/ปิดบริการ ช่วงปิดภาคการศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (ปิดบริการวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และปิดบริการเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 1 มกราคม 2562

03/12/2561
ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 / วันชาติ / วันพ่อ และ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ Education Information Resources Center Faculty of Education Will be closed for Public Holidays 5 December 2018 and 10 December 2018

06/11/2561
วันอาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2561 เปิดบริการเวลา 10.00 - 15.00 น.

08/10/2561
ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันปิยมหาราช Education Information Resources Center Faculty of Education Will be closed for Public Holidays 13 - 15 October 2018 and 23 October 2018

ปิดบริการ

18/09/2561 วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (ห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1 เปิดตามปกติ)
ปิดบริการ วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป (ห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1 เปิดตามปกติ) เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่เกษียณอายุการทำงาน ขออภัยในความไม่สะดวก สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือชั่วคราว บริเวณห้องศึกษาค้นคว้า (Study room) ชั้น1

23/08/2561
บริการห้องรับรองบัณฑิตสำหรับ นิสิต ป.โท ป.เอก บริเวณห้อง Study room ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา

แจ้งปิดบริการ

16/07/2561 ปิดบริการตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เนื่องจากห้องสมุดทำการสำรวจและปรับปรุงการจัดเรียงหนังสือ
เนื่องจากห้องสมุดทำการสำรวจและปรับปรุงการจัดเรียงหนังสือ และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ห้องศึกษาค้นค้นคว้าชั้น 1 (Study room) เปิดบริการตามปกติ และสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือชั้น 1 ขออภัยในความไม่สะดวก

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429