04/08/2562
ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งปิดบริการห้อง STUDY ROOM ชั้น1 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ขออภัยในความไม่สะดวก

03/07/2562
ปิดบริการตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2562 เนื่องจากห้องสมุดทำการสำรวจและปรับปรุงการจัดเรียงหนังสือ และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ห้องศึกษาค้นค้นคว้าชั้น 1 (Study room) เปิดบริการตามปกติ และสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือชั้น 1 ขออภัยในความไม่สะดวก

03/07/2562
ศูนย์บรรณสารฯ แจ้งปิดบริการในวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

30/05/2562
แจ้งวันปิดบริการประจำเดือมิถุนายน 2562 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

21/05/2562
แจ้งเวลาเปิด-ปิดบริการของศูนย์บรรณสารฯ วันที่ 23 พฤษภาคม - 9 สิงหาคม 2562 เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (ปิดบริการวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

02/05/2562
แจ้งวันปิดบริการประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันเสาร์ที่ 18 - วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา)

09/04/2562

03/04/2562

16/02/2562
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ปิดบริการ เนื่องในวันมาฆบูชา

13/02/2562
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอแจ้งปิดบริการ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1 เปิดให้บริการตามปกติ และสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติบริเวณอาคาร 3 ค่ะ

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429