ปิดให้บริการวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2563

16/03/2563
ศูนย์บรรณสารฯ ปิดให้บริการวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบเป็นการเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เวลาการให้บริการ

06/03/2563
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ศูนย์บรรณสารฯ เปิดให้บริการพื้นที่ชั้น 1 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น. จากเวลาเดิมที่เปิดให้บริการ 10.00 - 18.00 น.

ปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์

30/01/2563
ศูนย์บรรณสารฯ ปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้ Bookdrop หรือนำมาคืนที่ห้องสมุดในวันที่ 11 ก.พ.63 โดยไม่เสียค่าปรับ (เฉพาะหนังสือที่มีกำหนดคืนวันที่ 8-10 ก.พ.เท่านั้น)

ขอแจ้งปิดทำการ

14/01/2563
ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 20 – วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 และจะเปิดทำการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดบริการ ชั้น 1

06/01/2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดบริการ ห้อง STUDY ROOM และห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดบริการทางขึ้น ชั้น 1

13/12/2562
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป อาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ ชั้น 2 และ ชั้น 3 ได้ ณ ทางเข้าชั้น 1 ห้อง Study Room และโปรดใช้ประตูทางออกที่ชั้น 3 เท่านั้น เวลาให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์

04/10/2562
ศูนย์บรรณสารฯ ปิดบริการ วันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันปิยมหาราช

22/09/2562
ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งปิดบริการในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่เกษียณอายุการทำงาน ห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1 เปิดตามปกติ และสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือบริเวณอาคาร 3

22/08/2562

05/08/2562
ศูนย์บรรณสารฯ ขอแจ้งปิดบริการห้อง STUDY ROOM ชั้น1 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429