ขอเชิญสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

28/02/2560 เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวารสาร และ EndNote
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอเชิญนิสิตคณะครุศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนและการวิจัย โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 1. เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลวารสารเพื่อการค้นคว้าวิจัย ทุกวันพุธ เวลา 13.30-15.30 น. 2. การใช้โปรแกรม EndNote เขียนรายการอ้างอิงสำหรับวิทยานิพนธ์และบทความ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 - 15.30 น. ระยะเวลาเปิดรับสมัครและอบรม: เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2560 สถานที่: ห้องประชุมกลุ่มย่อยศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 2 การสมัคร: ส่งรายชื่กผู้สมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ขึ้นไป และวันเวลาที่ต้องการเข้าร่วมอบรมได้ที่อีเมล libedu@chula.ac.th สอบถามรายละเเอียดเพิ่มเติมที่ LINE: @libedu facebook.com/lib.edu.chula libedu@chula.ac.th

ขยายพื้นที่ห้องศึกษาค้นคว้า

27/02/2560 ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ขยายห้องศึกษาค้นคว้า (Study Room) เต็มพื้นที่ชั้น 1 เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2560 Education Information Resources Center, Faculty of Education, Chulalongkorn University, will expand its area of study room to the fullest o the first floor, starting from February 1, 2017.

Good English@EDU

06/02/2560 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญานิกา ลุนราศรี ได้รับรางวัลผู้โชคดีในโครงการ Good English@EDU Lib ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

Close on Public Holiday

06/02/2560 Due to a public holiday, EIRC will be closed on 5 December, 2016. Sorry for any inconvenience

Good English@EDU

06/02/2560 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนาภาณ์ เนียมกลั่น ได้รับรางวัลสุดยอดนักอ่าน ในโครงการ Good English@EDU Lib ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

Exhibition & Seminar on 23 November, 2016

22/12/2559 นิทรรศการเหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ตราไปรษณียากร ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๙

ยินดีต้อนรับ นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา

22/12/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก) ให้การต้อนรับ นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา (ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร)
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา (นายภาคินัย สุนทรวิภาต) และคณะจากโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษาซึ่งเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา โดยคณะผู้เยี่ยมชมได้ให้ความสนใจเรื่องการบริหารจัดการด้านกายภาพของศูนย์ฯ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษายังคงพัฒนาปรับปรุงการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนาดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานกิจการนิสิตโดยเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา

เพียงพ่อ ก็พอเพียง

22/12/2559 ขอเชิญชวนผู้สนใจมาชมหนังสือชุด เพียงพ่อ ก็พอเพียง: The Soul of Siam เล่ม 1-3
ซึ่งเรียบเรียงพระราชประวัติ พระราชปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 นำเสนอในรูปแบบหนังสือป็อบ-อัพ มีความประณีต สวยงาม พร้อมด้วยภาพวาดสีน้ำ 3 มิติ ด้วยเทคนิคพิเศษ เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ หนังสือชุดนี้ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศ GOLD AWARD ประเภทงานประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์ ในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ปี 2555 ผู้สนใจสามารถมาชมได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนธันาคม 2559

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429