ปรับเวลาให้บริการ

09/02/2564
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ปรับเวลาให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ⏰ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 🚫 ปิดบริการ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ✅ เปิดให้บริการห้อง Study Room วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. 📍 ให้บริการเฉพาะอาจารย์ นิสิต และบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น ------------ Inbox Facebook : ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา Email : libedu@chula.ac.th

เปิดให้บริการตามปกติ

01/02/2564
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เปิดให้บริการ พื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ปิดบริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ห้อง Study Room ชั้น 1 เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. 08.00 - 10.30 น. เปิดบริการ 10.30 - 11.00 น. ปิดเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 11.00 - 13.30 น. เปิดบริการ 13.30 - 14.00 น. ปิดเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ 14.00 - 16.30 น. เปิดบริการ ให้บริการเฉพาะอาจารย์ นิสิต และบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น สอบถามรายละเอียดการให้บริการ Tel : 02-218-2429 Email: libedu@chula.ac.th inbox Facebook: ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา

หนังสือดี ส่งฟรี จากใจครุจุฬาฯ

29/01/2564
ศูนย์บรรรณสารสนเทศทางการศึกษา บริการจัดส่งหนังสือฟรี ให้แก่คณาจารย์ และนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ขั้นตอนการยืมหนังสือ 1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการยืม https://library.car.chula.ac.th/ 2. แจ้งยืมหนังสือผ่านระบบ OPAC คลิกที่ Education Book Request 3. เลือกวิธีการรับหนังสือ ➡️รับหนังสือด้วยตนเองที่ห้องสมุด ทุกวันพุธ และวันศุกร์ เวลา 10.00-14.00 น. ➡️จัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ทุกวันพุธ และวันศุกร์ ❗️เงื่อนไขการให้บริการ❗️ ✅ ให้บริการเฉพาะอาจารย์ นิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น ✅ ยืมได้เฉพาะหนังสือของคณะครุศาสตร์ ที่มี Location : Education Library และมี Status : CHECK SHELVES ✅ สามารถยืมหนังสือได้คนละไม่เกิน 2 ครั้ง และรวมกันไม่เกิน 5 เล่ม ✅ กำหนดคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ส่งไปรษณีย์ หรือมารับหนังสือด้วยตนเอง สิ้นสุดโครงการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือ จุฬาฯ เปิดให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยตามปกติ หากต้องการคืนก่อนกำหนดส่งให้ส่งคืนได้ที่ Book Drop อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ หรือ ส่งคืนทางไปรษณีย์ ที่อยู่สำหรับส่งคืนหนังสือ : ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ส่งหนังสือคืนห้องสมุด /จำนวนเล่ม) **กรุณาถ่ายภาพ /สลิป ส่งมาทาง inbox เพื่อเป็นหลักฐานส่งคืนหนังสือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Inbox Facebook : @lib.edu.chula Email : libedu@chula.ac.th

ขยายเวลาปิดทำการ

04/01/2564
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขยายเวลาปิดทำการ ตามประกาศจุฬามหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ปิดให้บริการชั่วคราว

28/12/2563
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ปิดให้บริการชั่วคราวระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง แนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๒) วันที่ 27 ธันวาคม 2563

เวลาเปิดให้บริการ ในช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

17/12/2563
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอแจ้งเวลาเปิดให้บริการ ในช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 17 มกราคม 2564 ✅ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ❌ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ

เปิดให้บริการห้อง Study Room

02/12/2563
วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 และวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 ห้อง Study Room ชั้น 1 เปิดให้บริการตามปกติ จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 20.00 น. เสาร์ -อาทิตย์ : 09.00 - 20.00 น. พื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3 ปิดให้บริการ คืนหนังสือ : สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) อาคาร 3

การใช้บริการห้อง STUDY ROOM

25/11/2563

เปิดทางเข้าชั้น 1

24/11/2563
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ สามารถเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 2 และ ชั้น 3 ณ ทางเข้าชั้น 1 ห้อง Study Room

ปิดให้บริการ

18/11/2563 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการห้อง STUDY ROOM วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 ตามเวลาปกติ พื้นที่ชั้น 2-3 ปิดให้บริการ

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429