ปิดบริการ

02/10/2560 ปิดบริการเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นวันหยุดราชการ

ปิดบริการ

03/08/2560 ปิดบริการ วันที่ 4-14 สิงหาคม 2560 เพื่อสำรวจและปรับปรุงการจัดเรียงหนังสือ (สามารถคืนหนังสือได้ตามปกติที่ตู้ Book Drop ใต้ตึก 3)

ปิดบริการ

14/07/2560 ปิดบริการ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ปิดบริการ

14/07/2560 ปิดบริการวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากประชุมบุคลากร

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด

08/07/2560 การใช้ EndNote & CU E-thesis
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด Facebook Live
การแนะนำการใช้ EndNote & CU E-thesis
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
เวลา 20.00-22.00 น.
ผ่านทาง http://www.facebook.com/lib.edu.chula

พิธีเปิดห้องสมุดดนตรี กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

08/07/2560
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 รองอธิการบดี (รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดดนตรี กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ณ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย

ขอเชิญสมัครร่วมกิจกรรมเปิดโลกศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา

04/07/2560
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาขอเชิญนิสิตคณะครุศาสตร์สมัครร่วมกิจกรรมเปิดโลกศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 โดย คลิกที่นี่เพื่อสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 กันยายน 2560

ยินดีต้อนรับคณะจาก Dehong Teachers College, China

25/05/2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) และทีมงานศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาร่วมต้อนรับ Vice President และคณะจาก Dehong Teachers College, China จำนวน 5 คนเข้าเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์โดยให้ความสนใจการให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ฐานข้อมูลตำราเรียนและงานวิจัย

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

15/05/2560
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาต้อนรับคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 20 คนเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในโครงการบริการวิชาการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดโดยสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ สาขาวิชาพัฒนศึกษา และโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429