ขยายเวลาปิดทำการ

04/01/2564
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขยายเวลาปิดทำการ ตามประกาศจุฬามหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ปิดให้บริการชั่วคราว

28/12/2563
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ปิดให้บริการชั่วคราวระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง แนวทางการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๒) วันที่ 27 ธันวาคม 2563

เวลาเปิดให้บริการ ในช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

17/12/2563
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอแจ้งเวลาเปิดให้บริการ ในช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 17 มกราคม 2564 ✅ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ❌ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ

เปิดให้บริการห้อง Study Room

02/12/2563
วันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 และวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2563 ห้อง Study Room ชั้น 1 เปิดให้บริการตามปกติ จันทร์ - ศุกร์ : 08.00 - 20.00 น. เสาร์ -อาทิตย์ : 09.00 - 20.00 น. พื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3 ปิดให้บริการ คืนหนังสือ : สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) อาคาร 3

การใช้บริการห้อง STUDY ROOM

25/11/2563

เปิดทางเข้าชั้น 1

24/11/2563
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ สามารถเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 2 และ ชั้น 3 ณ ทางเข้าชั้น 1 ห้อง Study Room

ปิดให้บริการ

18/11/2563 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการห้อง STUDY ROOM วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 ตามเวลาปกติ พื้นที่ชั้น 2-3 ปิดให้บริการ

ปิดให้บริการพื้นที่ชั้น 2-3 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

04/11/2563
ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ปิดให้บริการพื้นที่ ชั้น 2-3 วันที่ 7 -8 พฤศจิกายน 2563 *ห้อง STUDY ROOM เปิดให้บริการตามปกติ* คืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ (ฺBook Drop) อาคาร 3

ปรับเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค

03/11/2563
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ปรับเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 ชั้น 1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น. ชั้น 2-3 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น. ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขยายเวลาเปิดให้บริการห้อง Study Room ชั้น 1

02/11/2563
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขยายเวลาเปิดให้บริการห้อง Study Room ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429