แจ้งปิดบริการ

16/07/2561 ปิดบริการตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เนื่องจากห้องสมุดทำการสำรวจและปรับปรุงการจัดเรียงหนังสือ
เนื่องจากห้องสมุดทำการสำรวจและปรับปรุงการจัดเรียงหนังสือ และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ห้องศึกษาค้นค้นคว้าชั้น 1 (Study room) เปิดบริการตามปกติ และสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือชั้น 1 ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดบริการ

22/05/2561 ปิดบริการ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา

แจ้งเวลา เปิด/ปิดบริการ

22/05/2561 ช่วงปิดภาคการศึกษา เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันที่ 22 พฤษภาคม - 13 สิงหาคม 2561 เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (ปิดบริการวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ปิดบริการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น.

15/05/2561
ปิดบริการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 - 16.00 น. และเปิดให้บริการตามปกติในเวลา 16.00 น. เนื่องจากมีกิจกรรมของคณะ ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดบริการ

11/05/2561 ปิดบริการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันพืชมงคล

ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

07/05/2561 วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2561 และ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งดใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1

26/04/2561 วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น.
งดใช้บริการห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 1 วันที่ 27 - 28 เมษายน 2561 เวลา 8.00-16.30 น. และสามารถใช้ห้องได้ตามปกติในเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เนื่องจากมีกิจกรรมของคณะ ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดบริการ

02/04/2561 ปิดบริการวันที่่ 6 เม.ย. เนื่องในวันจักรี และวันที่ 12-16 เม.ย.2561 เนื่องในวันสงกรานต์

ปิดบริการ

23/03/2561 30 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากร

ปิดบริการ

27/02/2561 ปิดบริการ วันที่ 1 มีนาคม 2561 เนื่องในวันมาฆบูชา

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429