บริการยืมหนังสือออนไลน์ รอบ 4

02/06/2563
เปิดเดือนใหม่ ด้วยบริการรอบใหม่ #ยืมหนังสือ #รอบ4 กำลังจะกลับมาอีกครั้ง โดยจะให้บริการระหว่างวันที่ 1-25 มิถุนายน 2563 เริ่มเปิดรับคำขอ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จัดส่งหนังสือทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เงื่อนไขการให้บริการ ✅ ให้บริการเฉพาะคณาจารย์ นิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น ✅ ยืมได้เฉพาะหนังสือของคณะครุศาสตร์ที่มี Location : Education Library และมี Status : CHECK SHELVES ✅ สามารถยืมหนังสือได้ไม่เกิน 5 เล่ม ต่อ 1 คน (โดยไม่นับรวมกับเล่มที่ท่านยืมไปแล้ว) ✅ กำหนดส่งคืนหนังสือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 📩 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : @lib.edu.chula E-mail : libedu@chula.ac.th

บริการยืมหนังสือออนไลน์ รอบ 3

11/05/2563
เริ่มเปิดรับคำขอยืม ตั้งแต่วันที่ 11-28 พฤษภาคม 2563 จัดส่งหนังสือทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เงื่อนไขการให้บริการ - ให้บริการเฉพาะคณาจารย์ นิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่านั้น - ยืมได้เฉพาะหนังสือของคณะครุศาสตร์ที่มี Location : Education Library และมี Status : CHECK SHELVES - สามารถยืมหนังสือได้ไม่เกิน 5 เล่ม ต่อ 1 คน (ไม่นับรวมกับรอบเดือนเมษายน) - กำหนดส่งคืนหนังสือ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

บริการยืมหนังสือออนไลน์ รอบ 2

20/04/2563
บริการยืมหนังสือออนไลน์ รอบ 2 เปิดรับคำขอยืมหนังสือ วันที่ 20-23 เมษายน 2563 ขั้นตอนการยืมหนังสือ 1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการยืมที่ https://library.car.chula.ac.th/ 2. กรอกแบบฟอร์มการยืม และส่งคำขอยืมหนังสือ https://qrgo.page.link/nC1ja 3. เลือกการรับหนังสือ • รับหนังสือด้วยตนเอง วันที่ 27 เมษายน 2563 • จัดส่งทางไปรษณีย์ (จัดส่งแบบ EMS ในรูปแบบการเก็บเงินปลายทาง ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด) 4. กำหนดคืนหนังสือ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

บริการยืมหนังสือออนไลน์

14/04/2563
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ให้บริการยืมหนังสือออนไลน์ 📍 เปิดรับคำขอยืมหนังสือ วันที่ 15-16 เมษายน 2563 ขั้นตอนการยืมหนังสือ 1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการยืมที่ https://library.car.chula.ac.th/ 2. กรอกแบบฟอร์มการยืม และส่งคำขอยืมหนังสือ https://qrgo.page.link/nC1ja 3. เลือกการรับหนังสือ • รับหนังสือด้วยตนเอง วันที่ 20 เมษายน 2563 • จัดส่งทางไปรษณีย์ (จัดส่งแบบ EMS ในรูปแบบการเก็บเงินปลายทาง ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด) 4. กำหนดคืนหนังสือ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ขยายเวลาปิดบริการ

08/04/2563
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอปิดบริการ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอปิดบริการ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

23/03/2563
ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ขอให้นิสิตนำหนังสือมาคืนเมื่อคณะเปิดทำการหรือตามกำหนดเวลาที่ประกาศ ยกเว้นค่าปรับหนังสือที่มีกำหนดคืนระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

แนวปฏิบัติการให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา (COVID-19)

18/03/2563
ตามที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ไปแล้วนั้น ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา จึงปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ และการคืนหนังสือ ดังนี้ 1. เวลาให้บริการ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00น. (เฉพาะชั้น 2 และ 3) ปิดบริการ วันเสาร์-อาทิตย์ ให้บริการเฉพาะคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรคณะครุศาสตร์เท่านั้น 2. การคืนหนังสือที่ถึงกำหนด / หนังสือเกินกำหนดและมีค่าปรับ มีข้อปฏิบัติดังนี้ - กรณีที่ครบกำหนดส่ง ให้นิสิตทำการ Renew ในระบบ - กรณีที่มีหนังสือครบกำหนดส่ง และไม่สามารถยืมต่อในระบบได้ สามารถนำหนังสือมาคืนได้ ณ เคานเตอร์บริการ ชั้น 3 และยืมต่อได้ หรือนำหนังสือมาคืนที่ตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) บริเวณอาคาร 3 ทั้งนี้ จะงดเว้นค่าปรับหนังสือที่มีกำหนดคืนระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม 2563

ปิดให้บริการวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2563

16/03/2563
ศูนย์บรรณสารฯ ปิดให้บริการวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบเป็นการเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เวลาการให้บริการ

06/03/2563
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ศูนย์บรรณสารฯ เปิดให้บริการพื้นที่ชั้น 1 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น. จากเวลาเดิมที่เปิดให้บริการ 10.00 - 18.00 น.

ปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์

30/01/2563
ศูนย์บรรณสารฯ ปิดให้บริการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้ Bookdrop หรือนำมาคืนที่ห้องสมุดในวันที่ 11 ก.พ.63 โดยไม่เสียค่าปรับ (เฉพาะหนังสือที่มีกำหนดคืนวันที่ 8-10 ก.พ.เท่านั้น)

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429