การใช้บริการห้อง STUDY ROOM

25/11/2563

เปิดทางเข้าชั้น 1

24/11/2563
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ สามารถเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ชั้น 2 และ ชั้น 3 ณ ทางเข้าชั้น 1 ห้อง Study Room

ปิดให้บริการ

18/11/2563 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา เปิดให้บริการห้อง STUDY ROOM วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 ตามเวลาปกติ พื้นที่ชั้น 2-3 ปิดให้บริการ

ปิดให้บริการพื้นที่ชั้น 2-3 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

04/11/2563
ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ปิดให้บริการพื้นที่ ชั้น 2-3 วันที่ 7 -8 พฤศจิกายน 2563 *ห้อง STUDY ROOM เปิดให้บริการตามปกติ* คืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ (ฺBook Drop) อาคาร 3

ปรับเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค

03/11/2563
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ปรับเวลาเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 ชั้น 1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น. ชั้น 2-3 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 18.00 น. ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขยายเวลาเปิดให้บริการห้อง Study Room ชั้น 1

02/11/2563
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขยายเวลาเปิดให้บริการห้อง Study Room ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2563 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น. ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขอปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. - วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.2563

30/10/2563 ตามประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 31 ต.ค. - วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.2563 ผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ (BookDrop) อาคาร 3 ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอปิดให้บริการวันที่ 27-30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

27/10/2563
ตามประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอปิดให้บริการวันที่ 27-30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

ปิดให้บริการวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

26/10/2563
ตามประกาศจุฬาฯ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาจึงขอปิดให้บริการวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอแจ้งปิดทำการ

22/10/2563
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ขอแจ้งปิดทำการ ดังนี้ 📌 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตลาคม 2563 ปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 📌 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันปิยมหาราช 📚คืนหนังสือ : สามารถคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือ (Book Drop) อาคาร 3 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Education Information Resources Center
Faculty of Education
Chulalongkorn University
Phra Mingkhwan Karnsuksathai Building, Floor 1-3
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330 THAILAND

ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ชั้น 1-3 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

More Contacts
 • Head Librarian
  0-2218-2428
 • Fax
  0-2218-2427
Connect With Us
Library Services
 • Reference Desk
  0-2218-2429, 0-2218-2430
 • Circulation Desk
  0-2218-2429