Morse Code : รู้เรื่องรหัสมอร์ส

มติชน

"รหัสมอร์ส-Morse Code" รหัสสัญญาณสั้นยาวใช้แทนตัวอักษรเพื่อสื่อสารโดยทางโทรเลข

ประดิษฐกรรมของ "แซมมวล ฟินเลย์ บรีส มอร์ส" ศิลปินและนักวิทยาศาสตร์อเมริกัน ช่วงปีค.ศ.1829 ระหว่างลงเรือจากอิตาลีเดินทางกลับสหรัฐ มอร์สได้รู้จักผู้เชี่ยวชาญเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าหลายท่านโดยเฉพาะ ชาร์ล เอฟ.แจ๊กสัน นักเคมีชาวอเมริกัน ผู้มีคำตอบปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าให้ผู้สนใจเสมอ


แจ๊กสันทดลองเรื่องไฟฟ้าอย่างง่ายให้ผู้โดยสารบนเรือชม เขาใช้แท่งเหล็กพันด้วยลวดทองแดงแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป ปรากฏว่าแท่งเหล็กกลายเป็นแม่เหล็กดูดตะปูเหล็กขึ้นมาได้ แต่เมื่อหยุดปล่อยกระแสไฟฟ้า ก็กลับเป็นแท่งเหล็กธรรมดา ตะปูหลุดร่วงลงพื้น มอร์สยังร่วมฟังการสนทนาระหว่างนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ในการส่งข่าวสารในระยะไกลด้วย


เขาใช้เวลาบนเรือร่างต้นแบบเครื่องส่งโทรเลขขึ้นในปี 1832 ทั้งเกิดความคิดเกี่ยวกับการส่งรหัสโดยอาศัยแม่เหล็กไฟฟ้า โดยประดิษฐ์สวิตช์ไฟขึ้นจากแผ่นโลหะสปริงทองเหลือง ตรงปลายมีปุ่มไม้สำหรับกด เมื่อกดปุ่มไม้ลงจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสวิตช์ แต่เมื่อเลิกกดปุ่ม กระแสไฟฟ้าก็ไม่ผ่าน เรียกผลงานชิ้นนั้นว่า "สะพานไฟของมอร์ส" ใช้ส่งกระแสไฟเป็นเวลาสั้นๆ ยาวๆ ตามรหัสแทนตัวหนังสือ เรียกว่า "รหัสมอร์ส" คือรหัสในการส่งสัญญาณโทรเลข


กระแสไฟไหลผ่านสายลวดที่ขึงไว้ระหว่างเมืองกับเมือง ประเทศกับประเทศ ไปยังแม่เหล็กไฟฟ้าเล็กๆ ซึ่งมีสปริงเรียกว่า "อาร์เมเจอร์" ต่ออยู่ ในขณะที่มีกระแสสั้นๆ หรือ "จุด" อาร์เมเจอร์จะถูกดูดด้วยแม่เหล็ก และดีดกลับเพราะสปริง ขณะที่มีกระแสยาวๆ หรือ "ขีด" อาร์เมเจอร์จะถูกดูดนานหน่อยโดยใช้ออดไฟฟ้า เราจึงได้ยินเสียงออดสั้นๆ ยาวๆ แทนตัวอักษรต่างๆ เพื่อที่จะได้ส่งข้อความไปตามเส้นลวดด้วยรหัสเช่นนี้ได้


ตัวอย่าง กดสั้นเป็นจุด ( . ) กดยาวเป็นขีด ( _ ) ก็เช่น ตัว "S" แทนเสียงสั้นสามจุด ตัว "O" แทนด้วยเสียงยาวสามขีด ดังนั้นสัญญาณ

ส่งข้อความ "ขอความช่วยเหลือ" หรือ "SOS" จึงเป็นเสียงสั้นสาม ยาวสาม และสั้นสาม คือ "ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด" วรรค "ตู๊ด ตู๊ด ตู๊ด" วรรค "ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด"

การบันทึกสัญญาณโทรเลขลงบนแถบกระดาษถาวรเช่นนี้นับเป็นความคิดใหม่ แต่เป็นวิธีการเพียงคร่าวๆ เท่านั้น กระทั่งมอร์สได้เพื่อนนาม "แอลเฟรด เวล" ช่วยแก้ไขทางด้านเครื่องกลไกในปี 1837 ระบบโทรเลขของมอร์สจึงบรรลุผลสำเร็จ

เครื่องรับส่งสัญญาณโทรเลขของมอร์สประกอบด้วยคันเคาะ หม้อไฟฟ้าสายลวด และเครื่องทำเสียงสรุปว่ารหัสมอร์สคือการกำหนดรูปแบบของจุดและขีดเพื่อใช้แทนระบบตัวอักษร เป็นรหัสหรือ Code สากลรูปแรกสุดที่มนุษย์รู้จักและใช้ส่งโทรเลขนานกว่า 100 ปีก่อนพัฒนาสู่ยุควิทยุสื่อสาร

credit : artsmen.net

  
[ตอบ 0] - [อ่าน 2664] - [โหวต 9]  จากคุณ Admin เมื่อวันที่ 15/1/2551 20:41:39
ผู้ตอบ    (หากต้องการร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุลจริง)
อีเมล์    (หากต้องการร้องเรียน กรุณาระบุอีเมล์จริง)

คำตอบ
 
รหัสผ่าน     977170  (ใส่รหัสผ่านให้ตรงกันด้วยครับ)Copyright © 2007-2010 All rights reserved.
Original from Thaicreate.com | Modified By Piya Sakcharoen