logo

ค้นหาวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาโมเดลมูลค่าเพิ่มพหุระดับเพื่อการวัดประสิทธิผลของโรงเรียน ของ นางสาวเพ็ญภัคร พื้นผา (ป.เอก สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) สำเร็จการศึกษาตุลาคม 2554 มีในห้องสมุด หรือยังครับ อยากได้สนใจมากครับ


[ตอบ 1] - [อ่าน 996]  จากคุณ วีระศักดิ์ เมื่อวันที่ 28/6/2555 14:53:30   IP : 202.12.97.111  

วิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2554 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษายังไม่ได้รับตัวเล่มจากบัณฑิตวิทยาลัยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 1 จากคุณ ศรีไพร เมื่อวันที่ 29/7/2555 11:46:54  IP : 124.120.196.220 Answer  4214

ผู้ตอบ    (หากต้องการร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุลจริง)
อีเมล์    (หากต้องการร้องเรียน กรุณาระบุอีเมล์จริง)

คำตอบ
 
รหัสผ่าน     719601  (ใส่รหัสผ่านให้ตรงกันด้วยครับ)Copyright © 2007-2010 All rights reserved.
Original from Thaicreate.com | Modified By Piya Sakcharoen